O spoločnosti

DCA KOVO, s.r.o. je strojárska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou širokého sortimentu výrobkov od jednoduchých súčiastok, cez montážne podskupiny a skupiny. Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti je subkontrakting pre významných európskych zákazníkov. Naše výrobky sú určené predovšetkým pre trhy Európskeho spoločenstva - Nemecko, Holandsko, Veľká Británia, Španielsko...

Vyrábame diely pre obalovú techniku, potravinársky, energetický, ropný a stavebný priemysel.

Sériovú strojársku výrobu a kovoobrábanie prevádzame na moderných CNC strojoch, ktoré sú doplnené konvenčnými strojmi. Vyrábame nenormalizované a tvarovo náročné diely na základe výkresovej dokumentácie zákazníka. Zabezpečujeme dodávky výrobných sérií z rozsahom od 1 do 500 000 kusov za rok.

Naše výrobky a služby poskytujeme v kvalite zodpovedajúcej európskym normám a štandardom.

V kooperácii s partnerskými spoločnosťami zabezpečujeme brúsenie, povrchovú úpravu (zinkovanie, čiernenie, fosfátovanie, eloxovanie), delenie materiálov plazmou a laserom, horizontálne vyvŕtavanie, tepelné spracovanie, výrobu ozubenia a výrobu drážok do otvorov.

 
© DCA KOVO, s.r.o.