Presné vŕtanie

Súradnicová vyvŕtavačka WKV 100

x - 1 400mm
y - 1 000mm
z - 300mm
Tolerancie: +/- 0,01
Max. hmotnosť obrobkov: 1 000kg

 

 
© DCA KOVO, s.r.o.